01/03/13

...

glairy
(... perco-me na tarde. imobilizo as palavras. deixo-me flutuar...)