07/02/13

...

kitty lea
... entretanto, e se estiveres de acordo, vou continuar a saborear a tarde...