03/04/12

...

(... gosto dos meus olhos a olhar para ti...)
(... gosto dos meus olhos a olhar para ti...)